คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
28.04.2564
6

อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อเชื้อไวรัส (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
28.04.2564
4

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมข้อร้องเรียนกรณีร้องรียนโรงงานสีข้าวในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

03.05.2564

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน OPOAI-C ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

03.05.2564

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอ็สเอ็มอี แบบกลุ่ม โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

03.05.2564

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน OPOAI-C ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

03.05.2564

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอ็สเอ็มอี แบบกลุ่ม โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02